Navigace


Dieselgenerátory

Aktuální cenové nabídky se poskytují pouze formou písemné poptávky.

V případě potřeby bližších informací nebo konkrétních nabídek nás prosím kontaktujte (e-mail: obchod@emcomp.cz)


Po sjednání obchodních a technických podmínek díla, probíhá realizace dle ověřené technické dokumentace s přihlédnutím na individuální přání zákazníka, včetně požadovaných návazných technologií nutných k provozování motorgenerátoru. Tou bývá rozvaděč automatiky startu ATS (pro bezobslužný rozběh DA při výpadku el. energie), signalizace a komunikace, dále bezpečný odvod zplodin a vzduchotechnika, anti vibrační opatření a odhlučnění, vše s přihlédnutím na možnosti stavby. Jsme též připraveni zajistit kompletní servis při řešení problémů s orgány státní správy (architektonické požadavky měst a obcí, hygienické nároky na tlumení hladiny emisního hluku atd.). Při dodávce kompletního systému zálohování UPS + DA, ručíme za bezproblémový provoz a vzájemnou spolupráci.
   V provedení do strojovny

   V provedení venkovní SUPERSILENT

   V provedení mobilní