Navigace


Přepěťové ochrany

Úvod do problematiky EMC

Vznik spínacích přepětí

Sortiment - DEHN - SALTEK

Zde zadejte své požadavky pro specifikaci přepěťových ochran

                                                    

 

 

Stupeň ochrany I.- třídy B

 

DEHN port

                

FLP-A60

Zařízení dimenzované na svod bleskových proudů (maximální svodový proud 100 kA při tvaru pulzní vlny 10/350 na jednu fázi). Umístění komponentů předpokládáme v hlavních rozváděčích.

 

Stupeň ochrany II.- třídy C

 

DEHNguard 275 V

     

SLP-275V

Komponenty druhého stupně jsou určeny k montáži do podružných rozvaděčů.Standardní svodový proud 15 kA pulsní vlna 8/20.Maximální svodový proud je až 40 kA pulsní vlna 8/20.

 

 

DEHNguard 275, test

 

 

Stupeň ochrany III.- třídy D

Chráněná zásuvka TANGO

TV

NET

FAX

Komponenty třetího stupně se instalují individuálně dle odborného projektu přímo u chráněného zařízení. Na vhodně zvolené ochraně třídy D závisí úspěch celé selektivní volby a následné ochrany chráněného zařízení.

 

Ochrany pro malá napětí, datové, telekomunikační a koaxiální rozvody

Servisní pokrytí - celá ČR